Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 19. septembri 2011. aasta määrus – Mariën versus SEAE

(kohtuasi F-15/11)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 139, 7.5.2011, lk 30–31.