Language of document :

Talan väckt den 18 februari 2011 - Mariën mot EEAS

(Mål F-15/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Peter Mariën (Elsene, Belgien) (ombud: advokaterna B. Theeuwes och F. Pons)

Svarande: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (European External Action Service (EEAS)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av chefen för EU:s delegation i Afghanistan, enligt vilket medlemmar i denna delegation beordrades att lämna sitt hotell och flytta in ett bostadskomplex tillhörande EU.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som framgår av e-postmeddelandet av den 11 januari 2011 från EU:s särskilda representant och chefen för EU:s delegation i Afghanistan, genom vilket sökanden beordrades flytta den 14 januari 2011 till bostadskomplexet i Kabul i Afghanistan,

förplikta EEAS att bära samtliga kostnader för de tillfälliga bostadsarrangemangen,

förplikta EEAS att betala ersättning på 10 000 euro till sökanden för den psykiska stress och den skada som han åsamkats, och

förplikta EEAS att ersätta rättegångskostnaderna.

____________