Language of document :

Žaloba podaná 9. februára 2011 - Bouillez a i./Rada

(vec F-11/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Vincent Bouillez (Overijse, Belgicko) a i. (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým bolo rozhodnuté nepovýšiť žalobcov do vyššej platovej triedy v rámci povyšovania za rok 2010

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie Rady z 3. novembra 2010, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcov,

ak to bude potrebné, zrušiť rozhodnutia, ktorými bolo rozhodnuté nepovýšiť žalobcov do vyššej platovej triedy v rámci povyšovania za rok 2010,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

____________