Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2015. november 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MedEval – Qualitäts‑, Leistungs‑ und Struktur‑Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(C-166/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Közbeszerzés – 89/665/EGK irányelv – A tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elve – Közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások – Keresetindítási határidő – A kártérítési kereset megindítását az eljárás jogellenességének előzetes megállapításától függővé tevő nemzeti jogszabályok – A kérelmező jogellenességről való tudomásától függetlenül kezdődő jogvesztő határidő)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: MedEval – Qualitäts‑, Leistungs‑ und Struktur‑Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

Az eljárásban részt vesz: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutische Gehaltskasse für ÖsterreichRendelkező részAz uniós joggal, különösen a tényleges érvényesülés elvével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a közbeszerzési jog valamely szabályának megsértése miatti kártérítési kereset indítását az érintett szerződés-odaítélési eljárás hirdetmény előzetes közzétételének hiánya okán fennálló jogellenessége előzetes megállapításától teszi függővé, ha az e jogellenesség megállapítása iránti kérelem előterjesztésére hat hónapos jogvesztő határidő vonatkozik, amely a szóban forgó szerződés odaítélésének időpontját követő napon kezdődik, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtójának tudomása lehetett-e az ajánlatkérő e határozatát érintő jogellenesség fennállásáról.

____________

1 HL C 282., 2014.8.25.