Language of document :

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. novembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof - Avstrija) – MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(Zadeva C-166/14)1

(Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 89/665/EGS – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti – Revizijski postopki oddaje javnih naročil – Rok za vložitev zahtevka – Nacionalna zakonodaja, ki odškodninsko tožbo pogojuje s predhodno ugotovitvijo nezakonitosti postopka – Prekluzivni rok, ki začne teči ne glede na dejstvo, ali je vlagatelj zahtevka mogel vedeti za nezakonitost)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

Ob udeležbi: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Izrek

Pravo Evropske unije, zlasti načelo učinkovitosti, nasprotuje nacionalni ureditvi, ki vložitev odškodninske tožbe zaradi kršitve predpisa o javnem naročanju pogojuje s predhodno ugotovitvijo nezakonitosti postopka oddaje zadevnega naročila, ker je bil postopek izveden brez predhodne objave javnega razpisa, če je ta zahtevek za ugotovitev nezakonitosti predmet prekluzivnega roka šestih mesecev, ki začne teči na dan, ki sledi datumu oddaje zadevnega javnega naročila, in to ne glede na vprašanje, ali bi vlagatelj zahtevka mogel vedeti za nezakonitost, ki je vplivala na to odločitev naročnika.

____________

1 UL C 282, 25.8.2014.