Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 3. maja 2016 – Kovács/Komisija

(Zadeva F-136/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Člen 2 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Pokojninske pravice, pridobljene v nacionalnem pokojninskem sistemu pred nastopom službe pri Uniji – Prenos v pokojninski sistem Unije – Začetni predlog za priznanje pokojninske dobe, ki ga poda organ za imenovanja in sprejme zadevna oseba – Umik začetnega predloga s strani organa za imenovanje – Nov predlog za priznanje pokojninske dobe, ki temelji na novih splošnih izvedbenih določbah – Ugovor nedopustnosti – Pojem akta, ki posega v položaj – Člen 83 Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Zsuzsanna Kovács (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: sprva D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas, S. Orlandi in J.-N. Louis, odvetniki, in nazadnje, J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva D. Martin in J. Baquero Cruz, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato G. Gattinara, agent, in nazadnje, G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o določitvi bonusa pokojninskih pravic tožeče stranke, pridobljenih pred začetkom zaposlitve, znotraj pokojninskega sistema Skupnosti.

Izrek

Tožba se kot nedopustna zavrže.

Zsuzsanna Kovács nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska Komisija.

____________

1 UL C 65, 3.3.2012, str. 24.