Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. mai 2011. aasta otsus - J versus komisjon

(kohtuasi F-53/09)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus - Personalieeskirjade artikkel 73 - Keeldumine tunnustamast haigust kutsehaigusena - Kohustus viia menetlus läbi mõistliku aja jooksul)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: J (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tunnistada tema haigust kutsehaigusena, ning otsus jätta tema kanda tasud ja kulud ning pool arstliku komisjoni kolmanda arstiga seotud tasudest ja kuludest.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja ühe euro suurune summa kahju hüvitamiseks.

Jätta ülejäänud hagi nõuded rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja veerand hageja kohtukuludest.

Jätta kolm neljandikku hageja kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 180, 1.8.2009, lk 64.