Language of document : ECLI:EU:F:2012:147

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2012 m. spalio 25 d.

Byla F‑50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

prieš

Europos Komisiją

„Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas – Pridėtinės vertės mokestis“

Dalykas: Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidų, atlygintinų pagal Procedūros reglamento 92 straipsnį, dydį; jį L. Missir Mamachi di Lusignano pateikė Tarnautojų teismui byloje Missir Mamachi di Lusignano prieš Komisiją (F‑50/09) pagal Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalį.

Sprendimas: Išlaidų, kurias ieškovui turi atlyginti Komisija byloje F‑50/09, suma yra 44 259,25 eurų.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Kelių advokatų dalyvavimas – Poveikio nebuvimas – Vertinimas iš esmės atsižvelgiant į bendrą valandų skaičių, kuris objektyviai reikalingas teismo procesui

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Pridėtinės vertės mokestis – Priskyrimas neapmokestinamo asmens atvejui

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

1.      Vertindamas, kad galėtų nustatyti atlygintinų bylinėjimosi išlaidų sumą, darbo apimtį, susijusią su procesu Tarnautojų teisme, teismas iš esmės turi atsižvelgti į bendrą valandų skaičių, kuris gali atrodyti objektyviai reikalingas šiam procesui, neatsižvelgdamas į galėjusių teikti paslaugas advokatų skaičių.

(žr. 21 ir 26 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. balandžio 26 d. Nutarties Schönberger prieš Parlamentą, F‑7/08 DEP, 29 punktas.

2.      Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestintas ieškovas neturi galimybės susigrąžinti pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už paslaugas, už kurių suteikimą jo advokatai yra pateikę sąskaitą. Taigi pridėtinės vertės mokestis, sumokėtas už būtinais pripažintus honorarus, yra išlaidos, kurių jis patyrė dėl proceso pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktą.

(žr. 31 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. liepos 8 d. Nutarties De Nicola prieš EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ir T‑109/99 DEP, 37 punktas.