Language of document : ECLI:EU:F:2012:147

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

25 octombrie 2012

Cauza F‑50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

împotriva

Comisiei Europene

„Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată – Taxă pe valoarea adăugată”

Obiectul: Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată recuperabile, în temeiul articolului 92 din Regulamentul de procedură, prin care domnul Missir Mamachi di Lusignano a sesizat Tribunalul în cauza F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Comisia, în temeiul articolului 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

Decizia: Cuantumul cheltuielilor de judecată recuperabile de către reclamant de la Comisie în cauza F‑50/09 este de 44 259,25 euro.

Sumarul hotărârii

1.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Intervenția mai multor avocați – Irelevanță – Apreciere care privește în principal numărul total de ore de muncă indispensabile în mod obiectiv în legătură cu procedura

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 litera (b)]

2.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Noțiune – Taxă pe valoarea adăugată – Includere în cazul unei persoane neimpozabile

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 litera (b)]

1.      În ceea ce privește aprecierea, în vederea evaluării cuantumului cheltuielilor recuperabile, a amplorii muncii legate de procedura în fața Tribunalului Funcției Publice, revine instanței sarcina de a ține seama în principal de numărul total de ore de muncă ce pot apărea ca indispensabile în mod obiectiv în legătură cu această procedură, independent de numărul de avocați între care au putut fi repartizate prestațiile efectuate.

(a se vedea punctele 21 și 26)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 26 aprilie 2010, Schönberger/Parlamentul European, F‑7/08 DEP, punctul 29

2.      Un reclamant care nu are calitatea de persoană impozabilă în scopuri de taxă pe valoarea adăugată nu dispune de posibilitatea de a recupera taxa pe valoarea adăugată plătită pentru serviciile pe care i le‑au facturat avocații săi. Astfel, taxa pe valoarea adăugată plătită odată cu onorariile considerate indispensabile reprezintă pentru reclamant o cheltuială în legătură cu procedura, în sensul articolului 91 litera (b) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.

(a se vedea punctul 31)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 8 iulie 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP și T‑109/99 DEP, punctul 37