Language of document :

20. mail 2009 esitatud hagi - J versus komisjon

(Kohtuasi F-53/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: J (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue tunnistada tema haigus kutsehaiguseks, ja ühtlasi otsus, millega jäeti hageja enda kanda tema valitud arsti honorar ja tasud ning pool arstlikku komisjoni kuuluva kolmanda arsti honorarist ja täiendavatest tasudest.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue tunnistada haigus, mida ta põeb ja mis takistab tal töökohustusi täitmast, kutsehaiguseks personalieeskirjade artikli 73 tähenduses;

tühistada komisjoni otsus, millega jäeti hageja kanda enda kanda tema valitud arsti honorar ja tasud ning pool arstlikku komisjoni kuuluva kolmanda arsti honorarist ja täiendavatest tasudest;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja ühe euro suurune sümboolne summa tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________