Language of document :

Sag anlagt den 20. maj 2009 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-54/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af flere afgørelser vedrørende nedsættelse af sagsøgerens ferierettigheder for 2008 med 39 dage.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelser af 12. februar 2008, 1. april 2008, 10. april 2008, 20. maj 2008 og 14. juli 2008 vedrørende nedsættelse af sagsøgerens ferierettigheder for 2008 med 39 dage.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________