Language of document :

Tožba, vložena 19. maja 2009 - Petrilli proti Komisiji

(Zadeva F-51/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alessandro Petrilli (Grottammare) (zastopnika: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o določitvi kraja stalnega prebivališča tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

odločba z dne 19. februarja 2008, s katero je OPI zavrnil določitev kraja stalnega prebivališča tožeče stranke v Italiji, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži, da za zneske, ki jih dolguje na podlagi retroaktivne uporabe korekcijskega koeficienta Italije za pokojnino tožeče stranke, nadomestila za selitev in dvojnega družinskega dodatka, od 1. julija 2007 plača obresti na podlagi obrestne mere, ki jo ECB določi za glavne transakcije refinanciranja, ki veljajo v zadevnem obdobju, povečane za dve točki;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________