Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. května 2010 - Maxwell v. Komise

(Věc F-55/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Dočasné přidělení v zájmu služby - Pracovní volno z osobních důvodů - Výdaje na ubytování a vzdělání - Žaloba na náhradu škody - Odpovědnost za zaviněné protiprávní jednání - Bezdůvodné obohacení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Allan Maxwell (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na náhradu škody způsobené žalobci během jeho pracovního volna z osobních důvodů, které si vybral za účelem výkonu funkce "EU Senior Adviser" u Korejské organizace pro rozvoj energetiky, a to tím, že mu nebyly nahrazeny náklady na ubytování a vzdělání.

Výrok rozsudku

1)    Žaloba A. Maxwella se zamítá.

2)    Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 180 , 1.8.2009, s. 64.