Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 mai 2010 - Maxwell/Comisia

(Cauza F-55/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Detașare în interesul serviciului - Concediu pentru interese personale - Cheltuieli de cazare și de școlarizare - Acțiune în despăgubiri - Răspundere pentru culpă - Îmbogățire fără justă cauză)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Allan Maxwell (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi E. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi J. Baquero Cruz, agenţi)

Obiectul

Cerere de reparare a prejudiciului suferit de reclamant în timpul concediului pentru interese personale solicitat pentru exercitarea funcției de "EU Senior Advisor" pe lângă Organizația pentru dezvoltare energetică coreeană, prejudiciu produs prin nerestituirea cheltuielilor de cazare și de școlarizare

Dispozitivul

Respinge acțiunea domnului Maxwell.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 180, 1.8.2009, p. 64.