Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. května 2012 – Simões Dos Santos v. OHIM

(Věc F-27/08 RENV)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného narovnání sporu předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 158, 21.6.2008, s. 25.