Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 15. maja 2012 –

Simões Dos Santos proti UUNT

(Zadeva F-27/08 RENV)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je po mirni rešitvi spora med strankama odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 158, 21.6.2008, str. 25.