Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 15 maj 2012 – Simões Dos Santos mot OHMI

(Mål F-27/08)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 158, 21.6.8, s. 25.