Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

KENDELSE AFSAGT AF RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS PRÆSIDENT

(Første Afdeling)

15. maj 2012

Sag F-27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»Mindelig bilæggelse af tvisten – procesreglementets artikel 69, stk. 1 – aftale mellem parterne ved Retten – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Manuel Simões Dos Santos har nedlagt påstand dels om annullation af bl.a. af afgørelse PERS-01-07 truffet den 6. juni 2007 af præsidenten for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) om tildeling af forfremmelsespoint til sagsøgeren i forfremmelsesåret 2003 og af ansættelsesmyndighedens skrivelse af 15. juni 2007, dels om at pålægge Harmoniseringskontoret at betale sagsøgeren erstatning. Sagen blev registreret som sag F-27/08.

Udfald: Sag F-27/08 RENV slettes af Rettens register, efter at der var opnået enighed mellem Manuel Simões Dos Santos og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). Sagsøgeren og Harmoniseringskontoret betaler omkostningerne ifølge deres indbyrdes aftale.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)