Language of document :

Acțiune introdusă la 29 februarie 2008 - Simões dos Santos/OAPI

(Cauza F-27/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Spania) (reprezentant: A. Creus Carreras, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea mai multor decizii ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, în măsura în care nu pun în executare în mod corect hotărârea T-435/04, nerecunoscându-i reclamantului soldul de puncte a căror eliminare a fost anulată de Tribunalul de Primă Instanță, nici plata dobânzilor de întârziere pentru suma corespunzătoare diferenței față de salariul pe care ar fi trebuit să îl primească reclamantul

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne din 3 decembrie 2007 de respingere a reclamației introduse de reclamant la 8 august 2007, precum și a Deciziei nr. PERS-01-07 privind atribuirea punctelor de promovare în cadrul exercițiului de promovare 2003, a Deciziei ADM-07-17 de interpretare a Deciziei ADM-03-35 privind cariera și promovarea funcționarilor și a agenților temporari și a scrisorii din 15 iunie 2007, intitulată "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority";

obligarea OAPI la plata către reclamant a dobânzilor de întârziere pentru suma corespunzătoare diferenței față de salariul pe care acesta ar fi trebuit să îl primească dacă nu ar fi intervenit eliminarea soldului de puncte de merit, calculate la rata stabilită de Tribunal;

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne la plata cheltuielilor de judecată.

____________