Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2008. július 15-i végzése - Pouzol kontra Számvevőszék

(F-28/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíj - A Közösségek szolgálatába lépés előtt szerzett nyugdíjjogosultság átvitele - Megerősítő határozatok - Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Pouzol (Combaillaux, Franciaország) (képviselők: D. Grisay, I. Andoulsi és D. Piccininno ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Stenier és G. Corstens, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Számvevőszék 2007. november 29-i határozatának és a felperesnek 2007. május 10-én tett, a felperes Franciaországban szerzett nyugdíjjogosultságának átvitelére vonatkozó ajánlatának megsemmisítése - Kártérítési kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint elfogadhatatlant - elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék M. Pouzolt kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 116., 2008.5.9., 35. o.