Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2008 - Valero Jordana v. Komise

(Věc F-25/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gregorio Valero Jordana (Brusel, Belgie) (zástupce: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v rozsahu, v němž nepřiděluje žalobci žádný dodatečný prioritní bod za rok pro účely povyšování 2003

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 17. dubna 2007 v rozsahu, v němž nepřiděluje žalobci žádný dodatečný prioritní bod za rok pro účely povyšování 2003;

uložit žalované zaplacení náhrady škody ve výši 5000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________