Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. februārī - Valero Jordana/Komisija

(lieta F-25/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gregorio Valero Jordana, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. van der Woude, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 17. aprīļa lēmuma atcelšana tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājam nepiešķir nevienu papildu prioritātes punktu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 17. aprīļa lēmumu tiktāl, ciktāl tas 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros prasītājam nepiešķir nevienu papildu prioritātes punktu;

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju EUR 5000 apmērā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________