Language of document :

Rikors ippreżentat fil-25 ta' Frar 2008 - Buendia Sierra vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-26/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: José Luis Buendía Sierra (Brussel, il-Belġju) (rappreżentant: M. van der Woude, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Kommunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-Kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tas-17 ta' April 2007 safejn din tagħti lir-rikorrent punt ta' prijorità addizzjonali wieħed biss għall-proċedura ta' promozzjoni 2003, għal total ta' żewġ punti ta' prijorità u numru totali ta' 21 punt, u li b'mod impliċitu tiċħad il-promozzjoni tiegħu għall-eżerċizzju ta' promozzjoni 2003 u talba sabiex il-konvenuta tiġi ordnata tħallas id-danni;

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni tas-17 ta' April 2007 safejn din tagħti lir-rikorrent punt ta' prijorità addizzjonali wieħed biss għall-proċedura ta' promozzjoni 2003, għal total ta' żewġ punti ta' prijorità u numru totali ta' 21 punt, u li b'mod impliċitu tiċħad il-promozzjoni tiegħu għall-eżerċizzju ta' promozzjoni 2003;

tordna lill-konvenuta tħallas kumpens ta' EUR 5 000;

tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż.

____________