Language of document :

Talan väckt den 25 februari 2008 - Buendia Sierra mot kommissionen

(Mål F-26/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Luis Buendía Sierra (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. van der Woude)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 11 april 2007 att endast bevilja sökanden en enda ytterligare prioritetspoäng för befordringsomgången 2003, vilken omfattade sammanlagt två prioritetspoäng och totalt 21 poäng, vilket därmed indirekt innebar en vägran att befordra sökanden under befordringsomgång 2003, samt en talan om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 11 april 2007 att endast bevilja sökanden en enda ytterligare prioritetspoäng för befordringsomgången 2003, vilken omfattade sammanlagt två prioritetspoäng och totalt 21 poäng, vilket därmed indirekt innebar en vägran att befordra sökanden under befordringsomgång 2003, samt förplikta svaranden att betala skadestånd,

förplikta svaranden att betala skadestånd med 5 000 euro,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________