Language of document :

Beroep ingesteld op 28 februari 2008 - Pouzol / Rekenkamer

(Zaak F-28/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel Pouzol (Combaillaux, Frankrijk) (vertegenwoordigers: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, advocaten)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietig te verklaren het besluit van de Rekenkamer van 29 november 2007 alsmede de op 10 mei 2007 aan verzoeker gedane voorstellen betreffende de overdracht van in Frankrijk verworven pensioenrechten en, dientengevolge, verzoeker 6 jaar, 10 maanden en 1 dag aan extra pensioenjaren toe te kennen, dat wil zeggen in totaal 10 jaar, 3 maanden en 24 dagen aan extra pensioenjaren, om te zetten in een aanvullend pensioen. Anderzijds, de verwerende partij te veroordelen tot vergoeding van verzoekers financiële en immateriële schade.

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de Rekenkamer van 29 november 2007 alsmede de op 10 mei 2007 aan verzoeker gedane voorstellen;

verzoeker 6 jaar, 10 maanden en 1 dag aan extra pensioenjaren toe te kennen, dat wil zeggen in totaal 10 jaar, 3 maanden en 24 dagen aan extra pensioenjaren;

de Rekenkamer te veroordelen tot omzetting van die extra pensioenjaren in een aanvullend pensioen voor verzoeker van 1 232,32 EUR per maand;

de Rekenkamer te veroordelen tot vergoeding van verzoekers financiële schade, die op de dag van indiening van dit verzoekschrift op een bedrag van 32 040,32 EUR wordt geraamd (dat wil zeggen een inkomstenverlies van 1 232,32 EUR per maand, vanaf verzoekers pensionering op 1 januari 2006 tot 1 maart 2008);

de Rekenkamer te veroordelen tot vergoeding van verzoekers immateriële schade gedurende meer dan 14 jaar, waarbij het bedrag van de vergoeding later door middel van een minnelijke regeling tussen partijen moet worden vastgesteld;

de Rekenkamer te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________