Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE
(első tanács)

2008. július 15.

F‑28/08. sz. ügy

Michel Pouzol

kontra

az Európai Közösségek Számvevőszéke

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A Közösségek szolgálatába lépés előtt szerzett nyugdíjjogosultság átvitele – Megerősítő határozatok – Elfogadhatatlanság”

Tárgy:         Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Pouzol többek között egyrészt a Számvevőszék 2007. november 29‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasította a Franciaországban kiegészítő nyugdíjbiztosítás keretében szerzett nyugdíjjogosultságának a közösségi nyugdíjrendszerbe történő átvitelekor jóváírandó, nyugdíjra jogosító szolgálati éveket megállapító 2007. május 10‑i határozatok ellen benyújtott panaszát, másrészt az említett átvitel alapján összesen tíz év, három hónap és huszonnégy nap jóváírandó, nyugdíjra jogosító szolgálati idő elismerését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Pusztán megerősítő aktus – Kizártság

(Személyzeti szabályzat. 90. cikk, (2) bekezdés, és 91. cikk, (1) bekezdés)

Az olyan határozat megsemmisítése iránti kereset, mellyel csupán egy korábbi, az előírt határidőben meg nem támadott határozatot erősítenek meg, elfogadhatatlan. Valamely határozat akkor minősül a korábbi határozat puszta megerősítésének, ha nem tartalmaz új elemeket a korábbi aktushoz képest, és az elfogadását nem előzte meg a korábbi határozat címzettjének helyzetére vonatkozó újabb, tényleges és alapos vagy új elemeken alapuló vizsgálat. Valamely ténybeli hiba kijavítása, amely nem érinti az aktus tartalmát, önmagában nem teszi újjá az elfogadott határozatot.

(lásd a 45., 47. és 60. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 54/77. sz., Herpels kontra Bizottság ügyben 1978. március 9‑én hozott ítéletének (EBHT 1978., 585. o.) 11–14 pontja; 23/80. sz., Grasselli kontra Bizottság ügyben 1980. december 10‑én hozott ítéletének (EBHT 1980., 3709. o.) 18. pontja; 294/84. sz., Adams és társai kontra Bizottság ügyben 1986. március 11‑én hozott ítéletének (EBHT 1986., 977. o.) 14–16. pontja, valamint C‑30/93. sz., AC‑ATEL Electronics Vertriebs ügyben 1994. június 2‑án hozott ítéletének (EBHT 1994., I‑2305. o.) 24. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑191/96. és T‑106/97. sz., CAS Succhi di Frutta kontra Bizottság egyesített ügyekben 1999. október 14‑én hozott ítéletének (EBHT 1999., II‑3181. o.) 60. pontja; T‑83/99–T‑85/99. sz., Ripa di Meana és társai kontra Parlament egyesített ügyekben 2000. október 26‑án hozott ítéletének (EBHT 2000., II‑3493. o.) 33–34. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑78/06. sz., Suhadolnik kontra Bíróság ügyben 2006. december 19‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑191. o. és II‑A‑1‑795. o.) 31. és 32. pontja.