Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

15 iulie 2008

Cauza F‑28/08

Michel Pouzol

împotriva

Curții de Conturi a Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transferul drepturilor de pensie dobândite anterior angajării în muncă în cadrul Comunităților – Decizii de confirmare – Inadmisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Pouzol solicită în special, pe de o parte, anularea deciziei Curții de Conturi din 29 noiembrie 2007 prin care se respinge reclamația acestuia îndreptată împotriva deciziilor din 10 mai 2007 prin care se stabilește sporul pentru anii de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii comunitar, rezultate din transferul drepturilor de pensie dobândite în Franța în cadrul unor sisteme complementare de pensii, pe de altă parte, recunoașterea, în temeiul acestui transfer, a unui spor global de 10 ani, 3 luni și 24 de zile de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii

Decizia: Respinge acțiunea ca inadmisibilă. Îl obligă pe domnul Pouzol la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Act cauzator de prejudicii – Noțiune – Act pur confirmativ – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91 alin. (1)]

O acțiune în anulare împotriva unei decizii pur confirmative în raport cu o decizie anterioară și neatacată în termen este inadmisibilă. O decizie este pur confirmativă în raport cu o decizie anterioară atunci când nu cuprinde niciun element nou față de un act anterior și când nu a fost precedată de o reexaminare reală și aprofundată a situației destinatarului acestui act anterior sau pe baza unor elemente noi. Rectificarea unei erori materiale, fără incidență asupra cuprinsului propriu‑zis al actului, nu poate justifica, prin ea însăși, adoptarea unei noi decizii.

(a se vedea punctele 45, 47 și 60)

Trimitere la:

Curte: 9 martie 1978, Herpels/Comisia, 54/77, Rec., p. 585, punctele 11-14; 10 decembrie 1980, Grasselli/Comisia, 23/80, Rec., p. 3709, punctul 18; 11 martie 1986, Adams și alții/Comisia, 294/84, Rec., p. 977, punctele 14-16; 2 iunie 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Rec., p. I‑2305, punctul 24

Tribunalul de Primă Instanță: 14 octombrie 1999, CAS Succhi di Frutta/Comisia, T‑191/96 și T‑106/97, Rec., p. II‑3181, punctul 60; 26 octombrie 2000, Ripa di Meana și alții/Parlamentul European, T‑83/99-T‑85/99, Rec., p. II‑3493, punctele 33 și 34

Tribunalul Funcției Publice: 19 decembrie 2006, Suhadolnik/Curtea de Justiție, F‑78/06, RecFP, p. I‑A-1-191 și II‑A-1-795, punctele 31 și 32