Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 27. novembri 2008. aasta määrus - Wilms versus komisjon

(Kohtuasi F-24/08)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 116, 9.5.2008, lk 34.