Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Savezna Republika Njemačka protiv Telekom Deutschland GmbH

(predmet C-794/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Savezna Republika Njemačka

Druga stranka u revizijskom postupku: Telekom Deutschland GmbH

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. Direktive 2002/58/EZ1 s obzirom na članke 7., 8. i 11. te, s jedne strane, članak 52. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i, s druge strane, članak 6. Povelje Europske unije o temeljnim pravima2 i članak 4. Ugovora o Europskoj uniji tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis kojim se davatelje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga obvezuje na zadržavanje podataka o prometu i podataka o lokaciji krajnjih korisnika tih usluga ako

–    ta obveza ne podrazumijeva poseban razlog u pogledu lokacije, vremena ili prostora,

–    predmet obveze zadržavanja podataka prilikom pružanja javno dostupnih telefonskih usluga, uključujući prijenos kratkih, multimedijskih i sličnih poruka, kao i neodgovorenih ili neuspješnih poziva, čine sljedeći podaci:

–    telefonski broj ili drugi znak identifikacije pozivatelja i broja na koji se poziva, kao i broj svakog sljedećeg korisnika u slučaju prebacivanja ili prosljeđivanja poziva,

–    datum i vrijeme početka i završetka poziva, odnosno, u slučaju prijenosa kratkih, multimedijskih i sličnih poruka, vremena slanja i primanja poruka uz naznaku vremenske zone o kojoj je riječ,

–    podaci o upotrijebljenoj usluzi, ako se u okviru telefonske usluge mogu upotrebljavati različite usluge,

–    osim toga, u slučaju telefonskih usluga u okviru pokretne mreže

međunarodni identitet mobilnih pretplatnika u pogledu broja s kojeg se poziva i koji se poziva,

međunarodni identitet terminalnog uređaja s kojeg se poziva i koji se poziva,

datum i vrijeme početka uporabe usluge uz naznaku vremenske zone o kojoj je riječ, ako su usluge plaćene unaprijed,

nazivi ćelija koje se upotrebljavaju uspostavom veze između broja s kojeg se poziva i koji se poziva,

–    u slučaju internetskih telefonskih usluga, adrese internetskog protokola broja s kojeg se poziva i koji se poziva te dodijeljena korisnička imena,

–    predmet obveze zadržavanja podataka prilikom pružanja javno dostupnih usluga pristupa internetu čine sljedeći podaci:

–    adresa internetskog protokola koja se pretplatniku dodjeljuje radi korištenja internetom,

–    jedinstvena identifikacija priključka koji se upotrebljava u svrhu korištenja internetom i dodijeljeno korisničko ime,

–    datum i vrijeme početka i završetka korištenja internetom na dodijeljenoj adresi internetskog protokola, uz naznaku vremenske zone o kojoj je riječ,

–    u slučaju uporabe pokretne mreže, naziv ćelije koja se upotrebljava uspostavom internetske veze,

–    nije dozvoljeno zadržavanje sljedećih podataka:

–    sadržaj komunikacije,

–    podaci o posjećenim internetskim stranicama,

–    podaci o uslugama elektroničke pošte,

–    podaci koji se odnose na pozive prema određenim brojevima ili brojeve s kojih se poziva, brojeve koji pripadaju osobama, tijelima i organizacijama iz društvenih ili crkvenih područja,

–    razdoblje zadržavanja podataka o lokaciji, koje u pogledu naziva upotrijebljene ćelije iznosi četiri tjedna, a za ostale podatke deset tjedana,

–    učinkovita zaštita zadržanih podataka od opasnosti zlouporabe kao i od svakog neovlaštenog pristupa, i

–    se zadržani podaci smiju upotrebljavati samo u svrhu progona vrlo teških kaznenih djela i sprečavanja konkretne opasnosti za fizički integritet, život ili slobodu osobe ili za opstanak savezne države ili savezne zemlje, osim adrese internetskog protokola koja se pretplatniku dodjeljuje radi korištenja internetom, koja se može upotrebljavati u okviru pristupa osobnim podacima radi progona svih kaznenih djela, radi obrane od opasnosti za javnu sigurnost i javni poredak te općenito za obavljanje zadaća obavještajnih službi?

____________

1     Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL 2002., L 201, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 111.), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ (SL 2009., L 337, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 224. i ispravci SL 2017., L 162, str. 56. i SL 2018., L 74, str. 11.)

2 SL 2000, C 364, str. 1.