Language of document :

Överklagande ingett den 5 november 2020 – Muratbey Gida mot EUIPO – M. J. Dairies (Ost med formen av tre tvinnade band)

(Mål T-662/20)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turkiet) (ombud: advokaten M. Schork)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgarien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Klaganden

Omtvistad formgivning: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av formgivningen DM/080641-0002 (Ost med formen av tre tvinnade band i färgen gult)

Överklagat beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid EUIPO den 21 augusti 2020 i ärende R 1925/2019-3

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå M. J. Dairies EOOD:s ansökan om ogiltigförklaring avseende den angripna internationella registreringen som designerar Europeiska unionen av formgivningen DM/080641-0002, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 7.1 i förordning (EG) nr 6/2002.

____________