Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21°marca 2008°r. - Schell przeciwko Komisji

(Sprawa F-36/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Arno Schell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1°stycznia 2006°r. do dnia 31°grudnia 2006°r. oraz stwierdzenie nieważności sprawozdania dotyczącego awansu za 2007°r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1°stycznia 2006°r. do dnia 31°grudnia 2006°r. oraz stwierdzenie nieważności sprawozdania dotyczącego awansu za 2007 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________