Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2008 - Schell/Komisia

(vec F-36/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Arno Schell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 a zrušenie jeho správy o povýšení z roku 2007

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 a zrušenie jeho správy o povýšení z roku 2007,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________