Language of document :

20. märtsil 2008 esitatud hagi - Meister versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-37/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Herbert Meister (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H.-J. Zimmermann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja kaebus, mis puudutas põhjendustes väidetavalt esinenud vigu

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti presidendi 3. jaanuari 2008. aasta otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja 27. augusti 2007. aasta kaebus;

kohustada Siseturu Ühtlustamise Ametit maksma hagejale mittevaralise kahju hüvitamiseks teatud summa (kohtu äranägemisel);

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused);

teise võimalusena tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti presidendi otsus, millega jäeti rahuldamata 27. augusti 2007. aasta kaebus ja mille hageja sai 7. jaanuaril 2008.

____________