Language of document :

Tožba, vložena 20. marca 2008 - Meister proti UUNT

(Zadeva F-37/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Herbert Meister (Alicante, Španija) (zastopnik: H.-J. Zimmermann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe na podlagi molka UUNT, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke v zvezi z domnevnimi napakami v njenih ocenjevalnih poročilih.

Predlogi tožeče stranke

Odločba na podlagi molka predsednika UUNT z dne 3. januarja 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 27. avgusta 2007, naj se razglasi za nično;

UUNT naj se naloži, naj tožeči stranki plača odškodnino (v višini, ki jo določi Sodišče) za nepremoženjsko škodo;

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) naj se naloži plačilo stroškov;

podredno, odločba predsednika UUNT, ki je bila tožeči stranki posredovana 7. januarja 2008 in s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 27. avgusta 2007, naj se razglasi za nično.

____________