Language of document :

Acțiune introdusă la 4 martie 2008 - V/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-33/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: V (reprezentant: C. Ronzi, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei din 15 mai 2007, prin care reclamantul a fost informat că nu este apt din punct de vedere fizic să își exercite atribuţiile în cadrul Comisiei Europene, retragerea din dosarului său personal a unui număr de expertize, și o cerere de reparare a prejudiciului moral și material

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 15 mai 2007, prin care reclamantul a fost informat că nu este apt din punct de vedere fizic să își exercite atribuţiile în cadrul Comisiei Europene;

în măsura în care se va dovedi necesar, anularea deciziei din 12 iulie 2007 de respingere a reclamaţiei formulate la 1 iunie 2007;

dispunerea retragerii din dosarul personal al reclamantului a expertizelor efectuate la 15 septembrie 2006, 21 septembrie 2006 și 28 martie 2007 și, prin urmare, să se constate că trebuie avut în vedere avizul medical iniţial din 26 iunie 2006, prin care reclamantul a fost declarat apt de muncă;

obligarea pârâtei la plata de daune interese pentru prejudiciul material și moral suferit de către reclamant, evaluat în mod provizoriu ex aequo et bono la 170 900 euro (la care se adaugă rata dobânzii, calculată în funcţie de rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operaţiile principale de refinanţare, majorată cu două puncte, începând cu 1 august 2006);

ca măsură provizorie, dispunerea prelungirii listei de rezervă în care este figurează numele reclamantului, dacă hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice se va pronunţa după luna februarie 2009 (data limită de validitate a listei de rezervă);

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________