Language of document :

Tožba, vložena 11. marca 2008 - Simon proti Komisiji

(Zadeva F-34/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Anne Simon (Nouackhott, Mavretanija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti Odločbe Evropskega urada za izbor osebja z dne 25. oktobra 2007, da se tožeče stranke ne vpiše na seznam uspešnih kandidatov in v bazo podatkov CAST 27/Relex.

Predlogi tožeče stranke

Odločbo Evropskega urada za izbor osebja z dne 25. oktobra 2007, da se tožeče stranke ne vpiše na seznam uspešnih kandidatov in v bazo podatkov CAST 27/Relex, naj se razglasi za nično.

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________