Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 21. oktobra spriedums - V/Komisija

(lieta F-33/08) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Pieņemšana darbā - Atteikums pieņemt darbā sakarā ar fizisku nespēju veikt amata pienākumus - Likumīga procedūra - Medicīniskās pārbaudes sakarā ar pieņemšanu darbā likumība - Sagatavojoši akti

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: V, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - C. Ronzi, A. Grauling un É. Boigelot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - L. Lozano Palacios un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests − Komisijas 2007. gada 15. maija lēmuma, ar kuru prasītāja tiek informēta, ka viņa neatbilst nosacījumiem par fiziskām spējām, kas nepieciešamas amata pildīšanai, atcelšana un prasība atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina savus un pusi no V tiesāšanās izdevumiem;

V atlīdzina pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 158, 21.06.2008., 26. lpp.