Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. vasario 17 d.

Byla F‑38/08

Amerigo Liotti

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Karjeros raidos ataskaita – 2006 m. vertinimo procedūra – Vertintojų taikomos vertinimo normos“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo A. Liotti prašo panaikinti jo karjeros raidos ataskaitą už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Sprendimas: Panaikinti ieškovo karjeros raidos ataskaitą už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Vertinimas – Karjeros raidos ataskaita – Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis kiekvienam generaliniam direktoratui nustatomos bendros vertinimo taisyklės

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

Procedūros taisyklės pažeidimu laikomas atitinkamos institucijos priimtų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kuriomis įpareigojama atsižvelgti į kiekvienam generaliniam direktoratui nustatomas bendras vertinimo taisykles siekiant palengvinti pareigūnų nuopelnų palyginimą, suderinti vertintojų pasiūlytus nuopelnų balus ir užtikrinti nuoseklų vertinimą tame pačiame generaliniame direktorate, nepaisymas rengiant pareigūno karjeros raidos ataskaitą. Dėl to, kad šios taisyklės nebuvo taikomos ar į jas atsižvelgta nepakankamai, pareigūno vertinimas tampa iš esmės neteisėtas ir jo panaikinimas laikytinas pagrįstu.

(žr. 46 ir 47 punktus)