Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 17. februarja 2009

Zadeva F-38/08

Amerigo Liotti

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2006 – Ocenjevalna pravila, ki jih uporabljajo ocenjevalci“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero A. Liotti predlaga razglasitev ničnosti svojega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006.

Odločitev:      Karierno ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 se razglasi za nično. Komisiji se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Splošne določbe za izvajanje, v katerih so določena skupna ocenjevalna pravila za vse generalne direktorate

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

Če se pri sestavi kariernega ocenjevalnega poročila za uradnika ne upoštevajo splošne določbe za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, ki jih sprejme zadevna institucija in v katerih je določeno upoštevanje skupnih ocenjevalnih pravil za vse generalne direktorate zaradi lažje primerjave delovne uspešnosti uradnikov, uskladitve ocen delovne uspešnosti, ki jih predlagajo ocenjevalci, in skladnosti ocenjevanja v istem generalnem direktoratu, to pomeni kršitev postopkovnega pravila. Zaradi neuporabe teh pravil ali njihovega nezadostnega upoštevanja ocena uradnika vsebuje bistveno nepravilnost, ki upravičuje razglasitev ničnosti te ocene.

(Glej točki 46 in 47.)