Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 6 Ιουλίου 2021 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 21 Απριλίου 2021 στην υπόθεση T-322/19, El-Qaddafi κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C-413/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: V. Piessevaux, M. Bishop)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου·

να αποφανθεί οριστικά επί του αντικειμένου της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως και να απορρίψει την προσφυγή της αντιδίκου·

και

να καταδικάσει την πρωτοδίκως προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας και της διαδικασίας της υποθέσεως T-322/19.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Συμβούλιο προβάλλει ότι το Γενικό Δικαστήριο, στο πλαίσιο της υπόθεσης T-322/19, υπέπεσε σε σφάλματα ως προς τα εξής σημεία:

πρώτος λόγος αναιρέσεως: παράβαση του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 36, σε συνδυασμό με το άρθρο 53, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου και εσφαλμένη ερμηνεία της αποφάσεως (ΚΕΠΠΑ) 2015/13331 του Συμβουλίου·

δεύτερος λόγος αναιρέσεως: εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 1, και του άρθρου 9, παράγραφος 1, της αποφάσεως 2015/1333 του Συμβουλίου και του άρθρου 6, παράγραφος 1, του κανονισμού 2016/442 του Συμβουλίου·

τρίτος λόγος αναιρέσεως: το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε τα επιχειρήματα του Συμβουλίου, παραβίασε την αρχή κατά την οποία οι ισχυρισμοί πρέπει να ερμηνεύονται συμφώνως προς τη διατύπωσή τους, ερμήνευσε εσφαλμένως την απόφαση 2015/1333 του Συμβουλίου και τον κανονισμό 2016/44 του Συμβουλίου και παρέβη το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

τέταρτος λόγος αναιρέσεως: το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε τα αποδεικτικά στοιχεία, παραβίασε την αρχή κατά την οποία τα έγγραφα και οι ισχυρισμοί πρέπει να ερμηνεύονται συμφώνως προς τη διατύπωσή τους, παρέβη το άρθρο 36, σε συνδυασμό με το άρθρο 53, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου, καθώς και το άρθρο 263 ΣΛΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

____________

1 Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ 2015, L 206, σ. 34).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 204/2011 (ΕΕ 2016, L 12, σ. 1).