Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. oktoobri 2021. aasta otsus – Prosegur Compañía de Seguridad, SA versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-55/19 P)1

(Apellatsioonkaebus – Riigiabi – ELTL artikli 107 lõige 1 – Maksustamissüsteem – Äriühingu tulumaksu käsitlevad sätted, mis lubavad Hispaania maksuresidendist ettevõtjatel amortiseerida väljaspool seda liikmesriiki maksuresidendist ettevõtjates osaluse omandamisest tuleneva firmaväärtuse – Mõiste „riigiabi“ – Valikulisuse tingimus – Võrdlussüsteem – Erand – Erinev kohtlemine – Erineva kohtlemise põhjendatus)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (esindajad: abogados J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero ja A. Lamadrid de Pablo)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes ja P. Němečková)

Resolutsioon

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Prosegur Compañía de Seguridad SA-lt.

____________

1 ELT C 112, 25.3.2019.