Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2021 – Prosegur Compañía de Seguridad, SA/Comisia Europeană

(Cauza C-55/19 P)1

[Recurs – Ajutoare de stat – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Regim fiscal – Dispoziții privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial rezultat din achiziționarea de titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în afara acestui stat membru – Noțiunea de „ajutor de stat” – Condiția referitoare la selectivitate – Sistem de referință – Derogare – Diferență de tratament – Justificarea diferenței de tratament]

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (reprezentanți: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero și A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes și P. Němečková, agenți)

Dispozitivul

Respinge recursul.

Obligă Prosegur Compañía de Seguridad SA la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 112, 25.3.2019.