Language of document :

2007. október 23-án benyújtott kereset - Behmer kontra Parlament

(F-124/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joachim Behmer (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament kinevezésre jogosult hatóságának határozatát, amelyben az a felperes részére 2005. évre két érdempontot állapít meg;

semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság határozatát, amelyben az nem léptette elő a felperest AD13 besorolási fokozatba a 2006. évi előléptetési időszakban;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az Európai Parlament AD12 besorolási fokozatú tisztviselője, mindenekelőtt a kinevezésre jogosult hatóság határozatainak jogellenességére hivatkozik, amelyekben egyfelől a felperes részére a 2005. évre két érdempontot állapított meg, és másfelől nem léptette őt elő AD13 besorolási fokozatba a 2006. évi előléptetési időszakban.

A felperes nyilvánvaló értékelési hibára, az indokolási kötelezettség, az előmenetelre és az érdempontok odaítélésére vonatkozó végrehajtási intézkedések I.6 pontjának, valamint a szakmai előmenetelhez való jog és az egyenlő bánásmód általános elveinek megsértésére hivatkozik.

Közelebbről a felperes a személyzeti szabályzat 45. cikkének és 110. cikke (1) bekezdésének megsértésével, a jogellenességi kifogással, és a bizalomvédelem elvének megsértésével érvel.

A felperes végül arra hivatkozik, hogy a személyi állomány képviseletében kifejtett tevékenysége miatt hátrányos megkülönböztetés érte, ami sérti a személyzeti szabályzat 1d. cikkét és 24b. cikkét, a személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének (6) bekezdését, akárcsak az Európai Parlament és az intézmény személyzeti állományának szakszervezetei illetve szakmai szervezetei között 1990. július 12-én létrejött keretmegállapodás 17. cikkét.

____________