Language of document :

Kanne 29.10.2007 - Hau v. parlamentti

(Asia F-125/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Armin Hau (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla se päätti olla sisällyttämättä kantajan nimeä palkkaluokasta B*6 palkkaluokkaan B*7 vuoden 2006 ylennyskaudella ylennettyjen henkilöiden luetteloon, on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohdan ja 45 artiklan, toimiston 6.7.2006 tekemän päätöksen ja sen täytäntöönpanoa koskevien toimien ja neuvoa-antavaa ylennyskomiteaa koskevien sisäisten ohjeiden rikkomiseen.

Kantaja väittää lisäksi, että asiassa on tehty ilmeisiä arviointivirheitä, että harkintavaltaa on käytetty väärin ja sen rajat on ylitetty, ja että useita yleisiä oikeusperiaatteita on loukattu.

____________