Language of document :

2007 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Hau prieš Parlamentą

(Byla F-125/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Armin Hau (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokatės E. Boigelot

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą neįtraukti ieškovės į paaukštintų iš B*6 į B*7 pareigūnų sąrašą vykdant 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo Europos Bendrijų Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antrosios pastraipos ir 45 straipsnio, 2005 m. liepos 6 d. Biuro sprendimo ir jį įgyvendinančių nuostatų bei vidinių taisyklių dėl konsultacinių paaukštinimo komitetų 5 straipsnio pažeidimą.

Ieškovė taip pat nurodo akivaizdžias vertinimo klaidas, piktnaudžiavimą įgaliojimais ir jų viršijimą bei daugelio bendrųjų teisės principų pažeidimą.

____________