Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. rugsėjo 11 d.

Byla F‑127/07

Juana Maria Coto Moreno

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Atviras konkursas – Neįrašymas į rezervo sąrašą – Egzaminų raštu ir žodžiu vertinimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo J. M. Coto Moreno iš esmės prašo panaikinti 2007 m. vasario 12 d. sprendimą, kuriuo konkurso EPSO/AD/28/05 atrankos komisija atsisakė įrašyti jos pavardę į rezervo sąrašą, nuspręsti, kad kompetentingos institucijos privalo įrašyti jos pavardę į minėtą rezervo sąrašą ir priteisti iš Komisijos atlyginti tariamai patirtą profesinę, finansinę ir neturtinę žalą.

Sprendimas: Atmesti J. M. Coto Moreno ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Konkursas – Kandidatų tinkamumo vertinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 5 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Darbų slaptumo užtikrinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnis)

1.      Konkurso atrankos komisijos atliekamiems kandidatų žinių ir gebėjimų vertinimams Bendrijos teismo kontrolė netaikoma. Tai netaikytina įvertinimo balais ir atrankos komisijos pateikto įvertinimo žodžiu neatitikimui. Iš tiesų toks atitikimas, užtikrinantis vienodą požiūrį į kandidatus, yra viena iš atrankos komisijos darbą reglamentuojančių taisyklių, todėl teismas turi patikrinti, ar jos buvo laikytasi. Be to, Bendrijos teismas gali kontroliuoti įvertinimo balais ir žodžiu neatitikimą, neatsižvelgdamas į atrankos komisijos atlikto kandidatų rezultatų įvertinimo kontrolę, kurios Bendrijos teismas nevykdo, su sąlyga, kad vykdant atitikimo kontrolę tikrinama tik tai, ar šis neatitikimas nėra akivaizdus. Dėl šios priežasties Bendrijos teismas turi patikrinti ar, atsižvelgiant į įvertinimo lentelėje pateiktą darbo įvertinimą žodžiu, atrankos komisija nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos šį darbą įvertindama balais.

Tai, kad kandidatei buvo skirtas minimalus įvertinimas balais, leidžiantis laikyti egzaminą žodžiu, nors jos atsakymai raštu buvo įvertinti iš esmės geriau nei pakankamai, neįrodo akivaizdaus įvertinimų balais ir žodžiu neatitikimo. Todėl, palyginus suinteresuotojo asmens darbo įvertinimą balais ir atrankos komisijos šio darbo įvertinimą žodžiu, negalima įžvelgti akivaizdžios vertinimo klaidos.

(žr. 33, 34 ir 38 punktus)

2.      Pirma, konkurso atrankos komisijos pareiga motyvuoti sprendimą turi būti derinama su slaptumu, kuris privalomas atrankos komisijos darbui. Užtikrinant šį slaptumą draudžiama viešinti atskirų atrankos komisijos narių nuomones ir atskleisti bet kokią informaciją apie asmeninį arba lyginamąjį kandidatų vertinimą. Antra, svarbu, kad pareiga motyvuoti sprendimus nepakeliamai neapsunkintų atrankos komisijos ir personalo administracijos darbo. Dėl šios priežasties informavimas apie per įvairius konkurso, kuriame dalyvauja daug kandidatų, egzaminus skirtus balus yra pakankamas atrankos komisijos sprendimų, priimtų kiekvieno kandidato atžvilgiu, motyvavimas.

(žr. 55–57 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1980 m. vasario 28 d. Sprendimo Bonu prieš Tarybą, 89/79, Rink. p. 553, 6 punktas; 1996 m. liepos 4 d. Sprendimo Parlamentas prieš Innamorati, C‑254/95 P, Rink. p. I‑3423, 24 ir 31 punktai; 2008 m. vasario 28 d. Sprendimo Neirinck prieš Komisiją, C‑17/07 P, dar nepaskelbto Rinkinyje, 58 punktas.