Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.11.2008 - Van Beers v. komissio

(Asia F-126/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Sertifiointimenettely - Varainhoitovuosi 2006 - Jättäminen merkitsemättä ennalta valittuja virkamiehiä koskevaan luetteloon - Henkilöstösääntöjen 45 a artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 22.2.2007 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan tehtäväryhmästä toiseen siirtymistä vuoden 2006 kierroksella koskeva hakemus, kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 22, 26.1.2008, s. 57.