Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 4. novembra spriedums - Van Beers/Komisija

(lieta F-126/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Sertifikācijas procedūra - 2006. gada paaugstināšana amatā - Neiekļaušana iepriekš atlasīto ierēdņu sarakstā - Civildienesta noteikumu 45.a pants

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Isabelle Van Beers, Woluwé-St-Étienne (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Komisijas 2007. gada 22. februāra lēmuma, ar kuru noraidīta prasītājas kandidatūra sertifikācijas procedūras par 2006. gada paaugstināšanu amatā ietvaros, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks savus sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 22, 26.01.2008., 57. lpp.