Language of document :

easyCosmetic Swiss GmbH 15. veebruaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (ainukohtunik) 9. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-858/19: easyCosmetic Swiss GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(kohtuasi C-93/21 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: easyCosmetic Swiss GmbH (esindajad: advokaadid D. Terheggen, S. E. Sullivan)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 20. mai 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________