Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(második tanács)

2004. szeptember 16.

a C-382/02. sz. (Vestre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Cimber Air A/S kontra Skatteministeriet ügyben1

(Hatodik HÉA irányelv - 15. cikk 6., 7. és 9. pont - A Közösségen kívülre irányuló exporttevékenységek adómentessége - Az elsősorban nemzetközi forgalomban működő légitársaságok által alkalmazott légijárművek fogalma - A belföldi járat ellátmányának adómentessége)

(Az eljárás nyelve: dán)

(Ideiglenes fordítás; a végleges fordítást az "Európai Bírósági Határozatok Tárában" teszik közzé)

A C-382/02. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Vestre Landsret (Dánia) a Bírósághoz 2002. október 23-án érkezett, 2002. október 9-i végzésével az előtte a Cimber Air A/S és a Skatteministeriet között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (második tanács), tagjai: C. W. A. Timmermans, a tanács elnöke, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (előadó), J. N. Cunha Rodriguez és N. Colneric bírák, főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer, hivatalvezető: H. von Holstein, hivatalvezető-helyettes, 2004. szeptember 16-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló hatodik, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv 15. cikke 6., 7. és 9. pontjainak rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésekben említett, az elsősorban a nemzetközi fizető forgalomban működő légiforgalmi társaságok által alkalmazott, de belföldi járaton üzemeltetett légijárművek ellátásához szükséges termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások mentesek a HÉA alól.

A nemzeti bíróság feladata annak értékelése, hogy milyen jelentősséggel bír e társaságok nemzetközi, illetve nem nemzetközi tevékenysége. Ezen értékelés során figyelembe vehető minden tényező, amely eligazítást nyújthat a kérdéses forgalom-típus jelentőssége tekintetében, különösen az üzleti forgalom.

____________

1 - HL C 7., 2003.1.11.